Η ιδέα
Node image

Το πρόγραμμα AMIBIO στοχεύει στην κατασκευή καθώς και την εγκατάσταση αυτόνομων σταθμών πολλαπλών αισθητήρων που θα αναλύουν αυτόματα τις μετρήσεις που θα λαμβάνονται, με σκοπό τη παρακολούθηση της δραστηριότητας της βιοποικιλότητας στη περιοχή του Υμηττού. Το έργο θα αναπτύξει ένα πρωτότυπο σύστημα που θα εγκατασταθεί σε διάφορες τοποθεσίες του δάσους, όπως υγρότοπους κτλ. και το οποίο θα συγκεντρώνει και θα μεταδίδει καταγραφές ήχων και άλλων περιβαλλοντικών μεταβλητών σε ένα κεντρικό σταθμό.

Οι σταθμοί παρακολούθησης είναι μικροί (<0.5m3) και τροφοδοτούνται από ηλιακούς συλλέκτες. Η λειτουργία τους είναι να καταγράφουν την ηχητική δραστηριότητα, τη θερμοκρασία και την υγρασία και να μεταδίδουν αυτές τις μετρήσεις σε ένα κεντρικό σταθμό, οποίος είναι απομακρυσμένος από την περιοχή παρακολούθησης για αυτόματη στατιστική ανάλυση. Ο κεντρικός σταθμός θα εκτελεί τους αλγορίθμους επεξεργασίας σήματος και θα διεξάγει την ακουστική «έρευνα» μιας καθορισμένης περιοχής.  ••• Μάθετε περισσότερα

Πρόσφατα Δείγματα Ήχου

03-08-2012:HYM005:Lake Vouliagmeni original recording:Chukar (Alectoris chukar), bats

You may need: Adobe Flash Player.

02-08-2012:HYM005:Lake Vouliagmeni original recording:Feral Rock Pigeon (Columba livia), Alpine Swift (Tachymarptis melba), Chukar (Alectoris chukar), House Sparrow (Passer domesticus)

You may need: Adobe Flash Player.

HYM005:Lake Vouliagmeni original recording: House Sparrow (Passer domesticus), Chukar (Alectoris chukar), Alpine Swift (Tachymarptis melba), Eurasian Collared Dove (Streptopelia decaocto)

You may need: Adobe Flash Player.

sound description photo

House Sparrow Passer domesticus

You may need: Adobe Flash Player.

sound description photo

European Robin Erithacus rubecula

You may need: Adobe Flash Player.

Περιοδικό του Amibio

Amibio newsletter screenshot

Φυλλάδιο του Amibio

Amibio Borchure

Σημαντικά

Περισσότερα

  Επισκεφτείτε τη σελίδα των αρχείων
  Αποτελέσματα, ηχογραφήσεις και άλλα

Ακολουθήστε μας